Gratis doneren aan goede doelen? Dat kan!' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

' . BRAND_NAME . ' is een website waarbij bezoekers met online aankopen bij aangesloten winkels zonder extra kosten een goed doel naar keuze kunnen steunen. ' . BRAND_NAME . ' ontvangt bij elke aankoop een vergoeding en gebruikt die vergoeding voor de donatie aan het gekozen goede doel.

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

De aankoop en betaling worden rechtstreeks bij de gekozen webshop gedaan; volledig veilig en vertrouwd! Alle goede doelen zijn opgenomen in het register van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

' . "\n"; // check if(($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == IP_BW) || ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == IP_AM)) { // query - totaalaantal en -bedrag (netto) ophalen $sql_total_gift = "SELECT COUNT(*) AS `transactions`, (sum(`commission`)/4) as `commission` FROM `sale` ORDER BY `id` LIMIT 100"; $qry_total_gift = mysql_query($sql_total_gift); $row_total_gift = mysql_fetch_array($qry_total_gift); // gegevens $int_transactions = $row_total_gift['transactions']; $gift_total_amount = $row_total_gift['commission']; // bruto //echo '

Bedragen

'; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo '

Donaties

'; echo '

Dankzij de laatste ' .$int_transactions. ' aankopen is €'.format_netto_amount($gift_total_amount).' gedoneerd aan goede doelen.

'; echo '
'; } // Quick disable collecteweeks if(true) { // query - highlight charities in there fundraising periods $sql_fundraising = "SELECT `name`, `url_name`, `description`, `date_start`, `date_end` FROM `fundraising_period`, `charity` WHERE `fundraising_period`.`charity_id` = `charity`.`id` AND `date_start` <= CURDATE() AND `date_end` >= CURDATE() AND `status_id` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;"; //echo $sql_fundraising; $qry_fundraising = mysql_query($sql_fundraising); // gegevens (sys) $int_fundraising = mysql_num_rows($qry_fundraising); // check - does any charity has a 'collecteweek' today? if($int_fundraising > 0) { $row_fundraising = mysql_fetch_assoc($qry_fundraising); // db - information from database $charity_name = $row_fundraising['name']; $charity_url_name = $row_fundraising['url_name']; $charity_description = $row_fundraising['description']; $date_start = $row_fundraising['date_start']; $date_end = $row_fundraising['date_end']; // display if(true) { echo "\t\t\t\t" . '

Collecteweek

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Collecteweek ' . $charity_name . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . 'logo ' . $charity_name . '' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Van '. date2nl($date_start) . ' tot en met ' . date2nl($date_end) . ' houdt ' . $charity_name . ' collecteweek. ' . BRAND_NAME . ' ondersteunt '.$charity_name.'. Shop gedurende de collecteweek bij één van de deelnemende winkels en doneer gratis aan ' . $charity_name . '. ' . htmlentities($charity_description, ENT_COMPAT, 'ISO-8859-1') . '

' . "\n"; } // query $sql = "SELECT * FROM `advertiser` WHERE `status_id` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 10"; $qry = mysql_query($sql) or die (mysql_error()); echo "\t\t\t\t\t" . '

Steun ' . $charity_name . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '' . "\n"; } else { //echo "\t\t\t\t" . '

(momenteel is er geen collecteweek)

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } } // Speciale tijdelijke aandacht if(false) { echo "\t\t\t\t" . '

Interesse in de nieuwe iPhone 6?

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Bestel hem nu via T-Mobile!

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . 'logo T-Mobile' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Bestel nu jouw nieuwe iPhone 6 via de T-Mobile online shop en doneer hierbij gratis naar een doel van jouw keuze!

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Deze achtste generatie iPhone uit de stal van Apple is opnieuw een technisch en visueel hoogstandje. Zoals het Apple betaamd is ook deze nieuwe iPhone een lust voor het oog, maar daar blijft het niet bij. Ook de prestaties aan de binnenkant van het toestel zijn uniek en vooruitstrevend als altijd.

' . "\n"; } echo "\t\t\t\t" . '

Selectie deelnemende goede doelen

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

' . BRAND_NAME . ' werkt samen met meer dan ' . get_total('c') . ' goede doelen.' . "\n"; // query - overview of active charities $sql = "SELECT * FROM `charity` WHERE `status_id` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 4"; $qry = mysql_query($sql); // sys - aantal $int_charity = mysql_num_rows($qry); // check - number of active charities if($int_charity == 0) { echo "\t\t\t\t

(er zijn geen deelnemende goede doelen)

\n\n"; // error - opslaan save_log($message = 'geen deelnemende goede doelen', 1); } else { while($row = mysql_fetch_assoc($qry)) { // db - information from database $charity_name = htmlentities($row['name'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $charity_description = htmlentities($row['description'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $charity_url_name = htmlentities($row['url_name']); // display echo "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . 'logo ' . $charity_name .' '."\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . $charity_name . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . first_sentence($charity_description) . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t".'

Meer informatie

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Bekijk alle goede doelen

' . "\n"; } echo "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Selectie deelnemende winkels

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

' . BRAND_NAME . ' werkt samen met meer dan ' . get_total('a') . ' winkels.' . "\n"; // query - overview of active advertisers $sql = "SELECT * FROM `advertiser` WHERE `status_id` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 4"; $qry = mysql_query($sql); // db - information from database $int_advertiser = mysql_num_rows($qry); // check - number of active advertisers if($int_advertiser == 0) { echo "

(er zijn geen deelnemende winkels)

\n"; // error - save error to database save_log($message = 'geen deelnemende winkels', 1); } else { while($row = mysql_fetch_assoc($qry)) { // db - information from database $advertiser_name = htmlentities($row['name'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $advertiser_description = htmlentities($row['description'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $advertiser_url_name = htmlentities($row['url_name']); // display echo "\n\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '' . $advertiser_name . ' logo '."\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . $advertiser_name . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . first_sentence($advertiser_description) . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Meer informatie

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Bekijk alle winkels

' . "\n"; } // database disconnect_db(); // footer include_once 'footer.php'; ?>