Overzicht goede doelen' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Online winkelen en tegelijkertijd doneren aan een zélf te kiezen goed doel? Shop voortaan via ' . BRAND_NAME . ' en wij maken een percentage van jouw aankoopbedrag over, zónder dat dit jou ook maar iets kost.

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Bekijk de goede doelen op alfabetische volgorde of check de nieuwste goede doelen.

' . "\n"; // query - list of charities $sql_charity = 'SELECT * FROM `charity` WHERE `status_id` = 1 ORDER BY `name` ASC LIMIT 99'; $qry_charity = mysql_query($sql_charity); while($row_charity = mysql_fetch_array($qry_charity)) { // gegevens (db) $charity_id = $row_charity['id']; $charity_name = htmlentities($row_charity['name'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $charity_description = htmlentities($row_charity['description'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $charity_url_name = htmlentities($row_charity['url_name']); // display echo "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t".'' . $charity_name .' '."\n"; echo "\t\t\t\t\t".'

' . $charity_name. '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t".'

' . first_sentence($charity_description) . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t".'

Meer informatie?

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } else { // query - details charity //$sql_charity = "SELECT * FROM `charity`, `cbf` WHERE `url_name` = '".mysql_real_escape_string($url_charity)."' AND `charity`.`cbf_id` = `cbf`.`id` LIMIT 1"; $sql_charity = "SELECT * FROM `charity`, `cbf` WHERE `url_name` = '".mysql_real_escape_string($url_charity)."' LIMIT 1"; $qry_charity = mysql_query($sql_charity); $row_charity = mysql_fetch_assoc($qry_charity); // gegevens (db) $status = $row_charity['status_id']; // sys - number of charities $int_charity = mysql_num_rows(mysql_query($sql_charity)); if($int_charity == 0) { // non-existing charity header("HTTP/1.0 404 Not Found"); // head $title = 'Goed doel niet gevonden (404)'; $description = ''; include_once 'head.php'; echo "\t\t\t\t" . '

Error 404

' . "\n";; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Deze pagina bestaat niet.

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Suggesties voor een mogelijk vervolg aan uw bezoek:

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; // footer include_once 'footer.php'; // error - save to logfile save_log($message = 'goed doel niet gevonden', 1); } switch($status) { case 1: // active charity $row_charity = mysql_fetch_assoc(mysql_query($sql_charity)); // db - gegevens $charity_name = htmlentities($row_charity['name'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $charity_description = htmlentities($row_charity['description'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $charity_url = htmlentities($row_charity['url']); $charity_url_name = htmlentities($row_charity['url_name']); $charity_cbf = htmlentities($row_charity['cbf']); // id van instelling in database cbf.nl $charity_cbf_id = htmlentities($row_charity['cbf_id']); $quality_mark_name = htmlentities($row_charity['quality_mark']); $quality_mark_logo = htmlentities($row_charity['logo']); // head $title = 'Gratis doneren aan ' . $charity_name; $description = 'Doneer gratis aan ' . $charity_name . ' door middel van online aankopen. ' . $charity_description; include_once 'head.php'; // test/temp if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == '83.84.146.241') { $sql_partnership = "SELECT * FROM `charity`, `charity_partnership` WHERE `charity`.`url_name` = '".mysql_real_escape_string($url_charity)."' AND `charity`.`id` = `charity_partnership`.`id_charity` AND (`date_start` IS NULL OR `date_start` <= CURDATE()) AND (`date_end` >= CURDATE() OR `date_end` IS NULL) LIMIT 1"; $qry_partnership = mysql_query($sql_partnership); $row_partnership = mysql_fetch_array($qry_partnership); // gegevens (db) $int_partnership = mysql_num_rows(mysql_query($sql_partnership)); if($int_partnership == 1) { echo "\t\t\t" . '

Partner

' . "\n"; echo "\t\t\t" . '

'.BRAND_NAME.' werkt samen met ' . $charity_name . ', daarom:

' . "\n"; echo "\t\t\t" . '' . "\n"; } } // display echo "\t\t\t\t" . '

' . $charity_name . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . $charity_name .''; if($int_partnership == 1) echo '' . str_replace('http://', '', $charity_url) . ''; echo '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

' . $charity_description . '

' . "\n"; if($charity_cbf_id != NULL) { echo "\t\t\t\t" . '

Betrouwbaarheid

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Het CBF heeft '.$charity_name.' het '.$quality_mark_name.' toegekend. Lees meer

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke instelling die keurmerken en certificaten verstrekt aan fondsenwervende goededoeleninstellingen die voldoen aan strenge eisen. Het CBF geeft informatie over goede doelen en bevordert verantwoorde fondsenwerving en bestedingen. Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van ' . $charity_name . ' en controleert niet of de projecten worden uitgevoerd, maar vereist wél verantwoording daarvan en transparantie door ' . $charity_name . '. Controleer het '.$quality_mark_name.' van '.$charity_name.' bij het CBF. '.$quality_mark_name.'' . "\n"; } // query - list of charities //$sql = "SELECT * FROM `advertiser` WHERE `status_id` = 1 ORDER BY `name` LIMIT 999"; // alle actieve winkels $sql = "SELECT `advertiser`.`id`, `advertiser`.`name`, `advertiser`.`description`, `advertiser`.`url_name`, `advertiser`.`status_id` FROM `advertiser` WHERE `advertiser`.`status_id` = 1 AND advertiser.id IN (SELECT `id_advertiser` FROM `link` WHERE ((`link`.`date_start` IS NULL OR `link`.`date_start` <= CURDATE()) AND (`link`.`date_end` IS NULL OR `link`.`date_end` >= CURDATE()))) ORDER BY `advertiser`.`name` ASC"; // actieve winkels met actieve affiliate-link //$sql = "SELECT `advertiser`.`id`, `advertiser`.`name`, `advertiser`.`description`, `advertiser`.`url_name`, `advertiser`.`status_id`, `advertiser`.`date_start`, `advertiser`.`date_end` FROM `advertiser` WHERE `advertiser`.`status_id` = 1 AND ((`advertiser`.`date_start` IS NULL OR `advertiser`.`date_start` <= CURDATE()) AND (`advertiser`.`date_end` IS NULL OR `advertiser`.`date_end` >= CURDATE())) AND advertiser.id IN (SELECT `id_advertiser` FROM `link` WHERE ((`link`.`date_start` IS NULL OR `link`.`date_start` <= CURDATE()) AND (`link`.`date_end` IS NULL OR `link`.`date_end` >= CURDATE()))) ORDER BY `advertiser`.`name` ASC"; // actieve winkels met actieve affiliate-link, binnen start- en einddatum $qry = mysql_query($sql); //echo 'hier2'.mysql_num_rows($qry); // display echo "\t\t\t\t" . '

Doneren aan ' . $charity_name . ' door online te shoppen

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Met elke aankoop bij één van onderstaande winkels doneer je aan ' . $charity_name . '. '. BRAND_NAME . ' krijgt een vergoeding, die wij gebruiken voor een donatie aan ' . $charity_name . '.

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; // Enable category filter system // This generates the navigation buttons for the filter if(true) { include('advertiser-filter-buttons.php'); } echo '
' . "\n\n"; while($advertiser = mysql_fetch_assoc($qry)) { // gegevens (db) $advertiser_id = $advertiser['id']; $advertiser_name = htmlentities($advertiser['name'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $advertiser_url_name = htmlentities($advertiser['url_name']); $advertiser_description = htmlentities($advertiser['description'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); // If category filter system is enabled if($category_filter_system_enabled) { include('advertiser-filter.php'); } // display echo "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . ''. $advertiser_name .'' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . $advertiser_name . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . first_sentence($advertiser_description) . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Direct winkelen

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } echo "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo '
'; break; case 2: // temporary disabled charity (temporary disabled in database) header("Location: /goed-doel", TRUE, 302); exit; break; case 3: // de-activated charity (disabled in database) header("Location: /goed-doel", TRUE, 301); exit; break; case 4: // de-activated charity (disabled in database) header("HTTP/1.0 410 Gone"); exit; break; case 5: // de-activated charity (disabled in database) header("HTTP/1.0 404 Not Found"); exit; break; case 6: // de-activated charity (not yet published) header("HTTP/1.0 404 Not Found"); exit; break; default: // non-existing charity (removed from database) header("HTTP/1.0 404 Not Found"); exit; break; } } // database echo disconnect_db(); // footer include_once 'footer.php'; ?>