Overzicht nieuwe winkels' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

' . BRAND_NAME . ' zoekt continu naar een optimaal aanbod met diverse winkels in verschillende categorieën. Regelmatig worden nieuwe winkels toegevoegd.

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Nieuwste winkels

'. "\n"; // query - newest advertisers $sql_newest_advertiser = "SELECT `name`, `url_name`, `description` FROM `advertiser` WHERE `status_id` = 1 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 8"; $qry_newest_advertiser = mysql_query($sql_newest_advertiser); while($row_newest_advertiser = mysql_fetch_assoc($qry_newest_advertiser)) { // db - information from database $advertiser_name = htmlentities($row_newest_advertiser['name'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $advertiser_description = htmlentities($row_newest_advertiser['description'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $advertiser_url_name = htmlentities($row_newest_advertiser['url_name']); // display echo "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '' . $advertiser_name .' '."\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . $advertiser_name . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . first_sentence($advertiser_description) . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t".'

Meer informatie

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Bekijk overzicht van alle deelnemende winkels.

' . "\n"; // database echo disconnect_db(); // footer include_once 'footer.php'; ?>