Overzicht winkels' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Online winkelen en tegelijkertijd doneren aan een zélf te kiezen goed doel? Shop voortaan via ' . BRAND_NAME . ' en wij maken een percentage van jouw aankoopbedrag over, zónder dat dit jou ook maar iets kost.

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Bekijk de winkels op alfabetische volgorde of check de nieuwste winkels.

' . "\n"; // Enable category filter system // This generates the navigation buttons for the filter if(true) { include('advertiser-filter-buttons.php'); } // Enable text filter system if(true) { echo '

Of filter op de naam van een winkel:

'; echo ''; echo '

'; } // query - list of advertisers //$sql_advertiser = 'SELECT * FROM `advertiser` WHERE `status_id` = 1 ORDER BY `name` ASC LIMIT 999'; // alle actieve winkels //$sql_advertiser = "SELECT `advertiser`.`id`, `advertiser`.`name`, `advertiser`.`description`, `advertiser`.`url_name`, `advertiser`.`status_id` FROM `advertiser` WHERE `advertiser`.`status_id` = 1 AND advertiser.id IN (SELECT `id_advertiser` FROM `link` WHERE ((`link`.`date_start` IS NULL OR `link`.`date_start` <= CURDATE()) AND (`link`.`date_end` IS NULL OR `link`.`date_end` >= CURDATE()))) ORDER BY `advertiser`.`name` ASC"; // actieve winkels met actieve affiliate-link $sql_advertiser = "SELECT `advertiser`.`id`, `advertiser`.`name`, `advertiser`.`description`, `advertiser`.`url_name`, `advertiser`.`status_id`, `advertiser`.`date_start`, `advertiser`.`date_end` FROM `advertiser` WHERE `advertiser`.`status_id` = 1 AND ((`advertiser`.`date_start` IS NULL OR `advertiser`.`date_start` <= NOW()) AND (`advertiser`.`date_end` IS NULL OR `advertiser`.`date_end` >= NOW())) AND advertiser.id IN (SELECT `id_advertiser` FROM `link` WHERE ((`link`.`date_start` IS NULL OR `link`.`date_start` <= NOW()) AND (`link`.`date_end` IS NULL OR `link`.`date_end` >= NOW()))) ORDER BY `advertiser`.`name` ASC"; // actieve winkels met actieve affiliate-link, binnen start- en einddatum // echo $sql_advertiser; $qry_advertiser = mysql_query($sql_advertiser); //echo mysql_num_rows($qry_advertiser); echo '
' . "\n\n"; // All the tiles/items while($row_advertiser = mysql_fetch_array($qry_advertiser)) { // gegevens (db) $advertiser_id = $row_advertiser['id']; $advertiser_name = htmlentities($row_advertiser['name'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $advertiser_description = htmlentities($row_advertiser['description'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $advertiser_url_name = htmlentities($row_advertiser['url_name']); // If category filter system is enabled if($category_filter_system_enabled) { include('advertiser-filter.php'); } // Insert filter data into element echo "\n\t\t\t\t" . '
' . "\n"; // Generate tiles/items echo "\t\t\t\t\t" . '' . $advertiser_name .''."\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . $advertiser_name . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . first_sentence($advertiser_description) . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Meer informatie?

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } // Clearfix echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; // End of container div echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } // End of overzichtspagina, starting of detailpagina else { // query - details advertiser $sql_advertiser = "SELECT * FROM `advertiser` WHERE `url_name` = '".mysql_real_escape_string($url_advertiser)."' LIMIT 1"; $qry_advertiser = mysql_query($sql_advertiser); $row_advertiser = mysql_fetch_assoc($qry_advertiser); // gegevens (db) $status = $row_advertiser['status_id']; // sys - number of advertisers $int_advertiser = mysql_num_rows(mysql_query($sql_advertiser)); if($int_advertiser == 0) { // non-existing advertiser header("HTTP/1.0 404 Not Found"); // head $title = 'Winkel niet gevonden (404)'; $description = ''; include_once 'head.php'; echo "\t\t\t\t" . '

Error 404

' . "\n";; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Deze pagina bestaat niet.

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Suggesties voor een mogelijk vervolg aan uw bezoek:

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; // footer include_once 'footer.php'; // error - save to logfile save_log($message = 'winkel niet gevonden', 1); } switch($status) { case 1: // active advertiser $row_advertiser = mysql_fetch_assoc(mysql_query($sql_advertiser)); // db - gegevens $advertiser_name = htmlentities($row_advertiser['name'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $advertiser_description = htmlentities($row_advertiser['description'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); $advertiser_url_name = htmlentities($row_advertiser['url_name']); $advertiser_thuiswinkel= htmlentities($row_advertiser['thuiswinkel']); // head $title = 'Gratis doneren door aankopen bij ' . $advertiser_name; //. ' - zonder kosten doneren aan goed doel naar keuze'; $description = 'Gratis goed doel naar keuze steunen door online aankopen bij ' . $advertiser_name . '. ' .$advertiser_description; include_once 'head.php'; // display echo "\t\t\t\t" . '

' . $advertiser_name . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . $advertiser_name .'
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

' . $advertiser_description . '

' . "\n"; if($advertiser_thuiswinkel != NULL) { echo "\t\t\t\t" . '

Betrouwbaarheid

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

' . $advertiser_name . ' is lid van Thuiswinkel.org en heeft het Thuiswinkel Waarborg. Lees meer

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Thuiswinkel.org is een belangenvereniging voor webwinkeliers. Leden van Thuiswinkel.org krijgen na het doorlopen van een certificeringstraject het Thuiswinkel Waarborg. Er zijn ruim 2.000 gecertificeerde webwinkels die het Thuiswinkel Waarborg voeren. Het keurmerk wordt door de Consumentenbond ondersteund. Consumenten mogen erop rekenen dat webwinkels die het Thuiswinkel Waarborg voeren voldoen aan een aantal belangrijke criteria op het gebied van financiële stabiliteit, veiligheid, wet- en regelgeving en de gedragsregels van Thuiswinkel.org. Alle leden worden ieder jaar opnieuw gecertificeerd. Controleer het Certificaat Thuiswinkel van '.$advertiser_name.' bij Thuiswinkel.org. Thuiswinkel.org' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

' . "\n"; } echo "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Koop bij ' . $advertiser_name . ' en steun een goed doel naar keuze

' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '

Met elke aankoop bij ' . $advertiser_name . ' steun je een goed doel naar keuze. ' . BRAND_NAME . ' krijgt na elke aankoop een vergoeding van ' . $advertiser_name . ', die wij gebruiken voor een donatie aan het door jou gekozen goede doel.

' . "\n"; // query - overview charities $sql_charity = "SELECT * FROM `charity` WHERE `status_id` = 1 ORDER BY `name` LIMIT 999"; $qry_charity = mysql_query($sql_charity); echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; while($row_charity = mysql_fetch_assoc($qry_charity)) { $charity_name = htmlentities($row_charity['name']); $charity_url_name = htmlentities($row_charity['url_name']); $charity_description = htmlentities($row_charity['description'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1"); // display echo "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . ''. $charity_name .' ' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . htmlentities($charity_name) . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

' . first_sentence($charity_description) . '

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '

Gratis doneren

' . "\n"; echo "\t\t\t\t\t" . '
' . "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; } echo "\n"; echo "\t\t\t\t" . '
' . "\n"; ?>